Header image
A FUTURE FOR HISTORIC AVIATION
  PRZEPISY

To tu znajdziesz przydatne linki. Zwyczajnie kliknij na link, a będziesz bezpośrednio przekierowany do odpowiedniego dokumentu lub strony internetowej.

Nie uciekniemy od przepisów, i mimo, że nam nie sprzyjają, musimy ich przestrzegać. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) hurtowo produkuje kolejne przepisy. Dlatego jest to jedna z organizacji, która koniecznie musi nas wysłuchać.

Przede wszystkim, spójrzmy które z narodowych instytucji lotniczych są związane z EASA!

Podstawowe przepisy: ogólne przepisy dotyczące lotnictwa  wprowadzone przez Parlament Europejski i Radę. Strona 32 zawiera Aneks II przywileje.

Zasady dopuszczania do lotów i uzyskiwania zaświadczeń:by zapewnić jednakowe stosowanie podstawowych przepisów (nie są one jednak zawarte w Aneksie II samolot).

Struktura przepisów: byście mogli zaimponować przyjaciołom swoją wiedzą.

Pełna instrukcja EASA, część M dotycząca konserwacji (wersja z grudnia 2009)

 

 


Fokker

CONTACT
Mr. Leo Haas via e-mail
secretary@EFHA.eu